Nederlands

Case(s)

Issue- en crisiscommunicatie

Meer weten over onze dienst of een van de cases? Neem contact op met Clemens.

Stuur email

Voorbeeldcase

License to operate

Een onderneming in de chemische industrie dreigt zijn license to operate te verliezen. Provinciale Staten wil de vergunning van de onderneming intrekken als het bedrijf niet versneld investeringen doet om emissies te reduceren. De fabriek ligt midden in bewoond gebied, waardoor omwonenden zich steeds vaker zorgen maken over veiligheidsrisico's. Het bedrijf is met regelmaat onderwerp van gesprek in regionale en landelijke media en politiek. Dit heeft ook zijn weerslag op de motivatie van (nieuwe) medewerkers.  

HSC werd door de onderneming ingeschakeld om een strategie te ontwikkelen die ervoor zorgt dat alle stakeholders van de onderneming, intern en extern, beter worden geïnformeerd over de maatregelen die genomen worden op het gebied van emissiereductie. De onderneming is inmiddels in voortdurende dialoog met zijn omgeving en alle andere (politieke) stakeholders. 

License to operate