De enige uitweg uit een crisis is het herpakken van een actieve rol.  Dat kan door leiderschap te tonen, verantwoordelijkheid te nemen, transparantie te realiseren en proactief te communiceren. Met een reactieve, verdedigende strategie kan een organisatie het lang volhouden, maar per definitie niet winnen. Om weer aan de bal te komen is vooral creativiteit onmisbaar. HSC kan als externe partij hierbij een belangrijke rol spelen. 

Tijdens een crisis staat een bedrijf onder grote tijdsdruk door de snelle online-verspreiding van nieuws en de rol van de sociale media. Iedereen op het internet is niet alleen meer nieuwsconsument, maar steeds vaker ook nieuwsmaker. 

HSC heeft zeer veel ervaring met het ondersteunen van nationale en internationale cliënten tijdens crises met dreigende financiële- of reputatieschade.

Bovendien is HSC lid van de Crisis and Litigation Communicators Alliance (CLCA), een wereldwijd netwerk van toonaangevende en gespecialiseerde PR-adviesbureaus op het gebied van crisismanagement en strategische juridische communicatie. Deze samenwerking is van grote waarde gebleken bij grensoverschrijdende zaken en internationale geschillen.

Ons team is 24/7 beschikbaar op +31 (0)20 68 55 9 55.

No items found.

Case(s)

Issue- en crisiscommunicatie

Meer weten over onze dienst of een van de cases? Neem contact op met .

Stuur email

Voorbeeldcase

License to operate

Een onderneming in de chemische industrie dreigt zijn license to operate te verliezen. Provinciale Staten wil de vergunning van de onderneming intrekken als het bedrijf niet versneld investeringen doet om emissies te reduceren. De fabriek ligt midden in bewoond gebied, waardoor omwonenden zich steeds vaker zorgen maken over veiligheidsrisico's. Het bedrijf is met regelmaat onderwerp van gesprek in regionale en landelijke media en politiek. Dit heeft ook zijn weerslag op de motivatie van (nieuwe) medewerkers.  

HSC werd door de onderneming ingeschakeld om een strategie te ontwikkelen die ervoor zorgt dat alle stakeholders van de onderneming, intern en extern, beter worden geïnformeerd over de maatregelen die genomen worden op het gebied van emissiereductie. De onderneming is inmiddels in voortdurende dialoog met zijn omgeving en alle andere (politieke) stakeholders. 

License to operate