Over ons

Meer weten? We stellen ons graag aan je voor. Neem contact met ons op:

Wie zijn wij?

Huijskens Sassen Communications (HSC), opgericht in 1992, adviseert organisaties over communicatie- en beleidsvraagstukken die hun reputatie en bedrijfsvoering raken. Onze opdrachtgevers willen de dialoog aangaan met de wereld waarin ze opereren, soms omdat de buitenwereld dat van hen verlangt, maar meestal omdat zij zelf een legitieme gespreks- en samenwerkingspartner van hun stakeholders willen zijn. Het debat waarvan zij deel uitmaken verloopt meer dan eens via de media en de politiek, met wie wij goede relaties onderhouden.

Ons team van adviseurs biedt strategisch advies, fungeert als klankbord en biedt praktische ondersteuning op het gebied van communicatie en beleid. In de praktijk betekent dit dat wij opdrachtgevers beschermen waar nodig en een reputatie helpen verbeteren waar mogelijk: van strategie tot uitvoering en van concept tot product. Ook verzorgen wij trainingen zodat opdrachtgevers goed voorbereid het publieke toneel betreden. De aanpak die wij hanteren is altijd proactief, integer en creatief. In ons advies aan opdrachtgevers reiken wij handvatten aan om op eenzelfde manier met stakeholders om te gaan.

Ons bureau is in Nederland lid van FTI Consulting, een wereldwijd strategisch communicatiebureau, en lid van CLCA (Crisis & Litigation Communicators' Alliance), een wereldwijd netwerk van onafhankelijke, PR-bureaus die gespecialiseerd zijn in Crisis and Litigation PR. HSC werkt samen met FTI Consulting-netwerk voor publiciteit bij internationale deals.